Degut a la situació actual, la visita és només a l’Arbre del Follets. No es visita el taller ni hi ha espectacle de titelles

Menu